Krav og forventninger

Bliv deltager Krav og forventninger

Indsamling

Formålet med Climb for Charity er at samle penge ind til Børneulykkesfondens arbejde for forebyggelsen af ulykker blandt børn. Derfor er der en forventning om, at man som deltager i Climb for Charity hjælper til med fundraising og gør sit bedste for at samle penge ind til Børneulykkesfonden. Derudover er der en forventning om, at man som deltager får spredt budskabet om Climb for Charity og Børneulykkesfonden.

Det forventes, at hver deltager gør deres allerbedste for at indsamle midler til Børneulykkesfondens arbejde. I den sammenhæng vil vi selvfølgelig være behjælpelige med gode idéer til indsamlingsaktiviteter. Det er fx muligt at indsamle midler via Højdemetersponsorater, hvor sponsorer donerer et beløb for hver besteget højdemeter, den enkelte deltager når. Sideløbende med dette vil der køre en online velgørenhedsauktion, som det også forventes, at alle bidrager med ting eller oplevelser til.

Du kan du læse mere om højdesponsorater her

Vi har en målsætning om at kunne indsamle 1 million kr. til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Denne målsætning forventer vi at opnå via en fælles indsats blandt de viljestærke og engagerede Climb for Charity-deltagere.

Personligt ansvar: Træning, udstyr og indsamling

Som en del af et Climb for Charity-team har du selv ansvaret for at skaffe/låne dit udstyr, fysisk træning forud for turen samt indsamlingsaktiviteter til Børneulykkesfonden. Du kan finde en overskuelig oversigt over forskelligt udstyr m.m. til turen her:
Pakkeliste

Når man er en del af et Climb for Charity-team påtager man sig ansvaret for at støtte og hjælpe sine holdkammerater indbyrdes i teamet – særligt i forbindelse med træningen og indsamlingsaktiviteterne. Husk på: Selvom I hver især gør en individuel indsats, skal I også arbejde som et team.

Der vil blive oprettet en lukket facebookgruppe til formålet, hvor alle deltagere kan dele oplevelser, spørge om og give hinanden praktiske informationer, komme med gode råd osv. Derudover er der udarbejdet guidelines og træningsprogrammer, så alle har bedst mulig chance for at komme i form inden turen. Træningsprogrammet kan du finde her:
Træningsprogram

Træningen bliver delt op i 3 kategorier; individuel træning, træning i teamet og holdtræning. Man bør internt i teamet mødes en gang om ugen for at gå på trapper eller vandre. Derudover vil der ca. en gang om måneden blive arrangeret holdtræning for alle deltagere til Climb for Charity. Formålet med holdtræningen er, at alle deltagere får mulighed for at mødes forud for turen. Holdtræningerne vil samtidig fungere som en slags 'stop-prøver', der indikerer, i hvor god form de enkelte deltagere er.

Derudover er der en forventning om, at man inden turen kan klare at vandre 50 km. Og kunne gå op og ned ad trapper med fuldt udstyr i to timer. Henover månederne og op til de førnævnte ’stop-prøver’ bør man samlet set have gået omkring 1500 etager samt 250 km.