Konkurrenceregler

Kids Walk Konkurrenceregler

For at deltage i konkurrencen skal jeres institution/skole først tilmelde sig Kids Walk. I pakken modtager I alt det materiale, I skal bruge for at være med. Tilmeldingen sker automatisk ved bestilling af en Kids Walk pakken og I behøver ikke foretage jer yderligere, før I indsender indsamlingsbøssen til Børneulykkesfonden

Når ugen er omme, bliver sponsorpengene der skal doneres til Børneulykkesfonden samlet sammen af pædagogerne/lærerne i institutionen/skolen, som derefter samler pengene i den fremsendte indsamlingsbøsse. Læs nærmere om afhentning af indsamlingsbøsse og optælling her

Vinderne bliver informeret direkte. Vinder-institutionen/skolen af Kids Walk konkurrencen bliver offentliggjort på Børneulykkesfonden og Climb for Charity hjemmesider.

Vinderinstitutionen vil i forbindelse med hovedpræmien få taget billeder sammen med Joey Moe og offentlig gjort på Børneulykkesfonden og Climb for Charitys hjemmesider samt Facebook site og Instagram-profil.

Hvis Børneulykkesfonden i forbindelse med kåring af hovedpræmien ikke kan få kontakt til institutionen eller institutionslederen ud fra de opgivne kontaktinformationer givet ved tilmelding til Kids Walk, forbeholder Børneulykkesfonden sig retten til at trække en anden vinder.

Ved deltagelse i konkurrencen vil deltagernes indsendelser automatisk overgå til Børneulykkesfonden og Climb for Charity

Følgende persondata (herefter benævnt "dataerne") vil af Børneulykkesfonden blive indsamlet og lagret i en særlig fil: børnehave/skole, stue/klasse, adresse samt evt. mailadresse, som er blevet oplyst i forbindelse med indsendelse af materiale til konkurrencen. Dataerne vil udelukkende blive anvendt til administration af konkurrencen, til enhver form for offentlig gengivelse og/eller formidling af materialet med opgivelse af børnehave/skole og stue/klasse. Den person, som juridisk set repræsenterer deltagerne har adgangsret til dataerne og har ret til at korrigere eller supplere disse, hvis de er forkerte eller ufuldstændige. De ansvarlige personer er ligeledes berettiget til, at kræve dataerne slettet fra vores fil.

Anmodningerne skal stiles til: Børneulykkesfonden, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, att. Henriette Madsen.