Krav og forventninger

Bliv deltager Krav og forventninger

Indsamling

Formålet med Climb for Charity er at samle penge ind til Børneulykkesfondens arbejde for forebyggelsen af ulykker blandt børn – herunder initiativet Legeheltene. Derfor er der en forventning om, at man som deltager i Climb for Charity hjælper til med fundraising og gør sit bedste for at samle penge ind. Derudover er der en forventning om, at man som deltager får spredt budskabet om Climb for Charity, Børneulykkesfonden og Legeheltene.

Det forventes, at hver deltager gør deres allerbedste for at indsamle midler. I den sammenhæng vil Børneulykkesfonden selvfølgelig være behjælpelige med gode ideer til indsamlingsaktiviteter. Det er fx muligt at indsamle midler via Højdemetersponsorater, hvor sponsorer donerer et beløb for hver besteget højdemeter, den enkelte deltager når. Sideløbende med dette vil der køre en online velgørenhedsauktion, som det også forventes, at alle bidrager med ting eller oplevelser til.

Du kan du læse mere om højdesponsorater her

Målsætningen er at kunne indsamle over 500.000 kr. til Børneulykkesfonden og Legeheltene pr. tur. Denne målsætning forventer vi at opnå via en fælles indsats blandt de viljestærke og engagerede Climb for Charity-deltagere.

Personligt ansvar: Træning, udstyr og indsamling

Som en del af et Climb for Charity-team har du selv ansvaret for at skaffe/låne dit udstyr, at få tilstrækkelig fysisk træning forud for turen og at iværksætte indsamlingsaktiviteter til Børneulykkesfonden.

Du finder pakkelister til de forskellige destinationer her:

Når man er en del af et Climb for Charity-team påtager man sig ansvaret for at støtte og hjælpe sine holdkammerater indbyrdes i teamet – særligt i forbindelse med træningen og indsamlingsaktiviteterne.

Husk: Selvom I hver især gør en individuel indsats, skal I også arbejde som et team.

Der vil blive oprettet en lukket facebookgruppe for hver tur, hvor alle deltagere kan dele oplevelser, spørge om og give hinanden praktiske informationer, komme med gode råd osv. Derudover er der udarbejdet guidelines og træningsprogrammer, så alle har bedst mulig chance for at komme i form inden turen.

Træningen bliver delt op i tre kategorier: individuel træning, træning i teamet og holdtræning. Man bør internt i teamet mødes en gang om ugen for at gå på trapper eller vandre. Derudover vil der ca. en gang om måneden blive arrangeret holdtræning for alle deltagere til Climb for Charity. Formålet med holdtræningen er, at alle deltagere får mulighed for at mødes forud for turen. Holdtræningen vil samtidig fungere som en slags 'stop-prøver', der indikerer, i hvor god form de enkelte deltagere er.

Derudover er der en forventning om, at man inden turene kan klare at vandre mindst 30 km. Og at man kan gå op og ned ad trapper med fuldt udstyr i to timer. Henover månederne og op til de førnævnte ’stop-prøver’ bør man i alt have gået omkring 1.500 etager og 250 km.